консултации по
ЕВропейски
проекти


свържете се с нас!

УСЛУГИ

Всеки ден ние даваме всичко от себе си, за да постигнем целите на нашите клиенти

Проучване на възможностите за финансиране по програми и проекти
 • определяне конкретните нужди от привличане на финансов и партньорски ресурс за фирми, бизнес организации, НПО, местни и държавни организации и институции;
 • предложения за избор на подходящи програми и проекти, както и разработване на необходимата проектна документация;
 • осъществяване на консултантска помощ при управлението и изпълнението на финансирани проекти.
Корпоративно преструктуриране
 • изготвяне на правен и икономически анализ на състоянието на компании;
 • изготвяне на план за действие и програма за преструктуриране;
 •  продажба на активи (отделни активи, обособени части и цели предприятия) – преговори с потенциални инвеститори, организиране и провеждане на търгове и конкурси.
 • управление на предприятия – назначаване на временен управител или екип, който да поеме административния и оперативния контрол над предприятието.
Инвестиционни проекти
 • изготвяне на инвестиционни проекти;
 • посредничество при осигуряване на кредитно финансиране;
 • посредничество при осигуряване на joint venture финансиране.
Бизнес планове


 • изготвяне на детайлна програма за бъдещото развитие на предприятието;
 • консултации за ефективното изпълнение на плана;
 • изготвяне на модел за контрол на изпълнението на бизнес плана.
Провеждане на търгове и конкурси съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и ПМС 160
 • структуриране и консултиране при изготвяне на параметрите на търга/ конкурса;
 • изготвяне на пълна документация;
 • организиране и провеждане на съответния вид процедура;
 • осигуряване на публичност
 • информиране на заинтересованите лица в зависимост от изискванията на клиента.
  ИНТЕРЕСНОФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“ ФОНД ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ BG04-00-02 СХЕМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПЪТУВАНИЯ

повече

РАВИДОН ви представя

Актуално

Запознайте се с най-новите активни програми, по които може да кандидатствате за европейско финансиране

повече

История

„РАВИДОН” е създадено през 2008 г., като дружество с ограничена отговорност с основен предмет на дейност – консултантски услуги. През 2010 г. дружеството е преобразувано в ЕООД.

ЕКИП

Екипът на „РАВИДОН” включва консултанти – експерти в различни области /икономика, финанси, социология, право, архитектура, строителство и др./, които работят за осъществяване на поставените цели посредством стриктно спазване на приетите стандарти за работа.

МИСИЯ

Личните компетенции на всеки член на екипа се превръщат в практически ползи за всеки от нашите клиенти. Познаването на нормативната база, опитът и желанието за успех са в основата на добрата работа и ни дават сигурност при разработването и реализацията на проектите.

качество

Гаранция за качество на предоставяните от нас услуги са не само отзивите на доволните клиенти, но и успешното покриване изискванията на международно признати сертифициращи организации.

Сертификат за управление на качеството