BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В PDF

BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В PDF

BG16RFOP002-2 - ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В PDF

BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В PDF

BG16RFOP002-2.040 - Подобряване на производствения капацитет в МСП

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В PDF

Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В PDF

Насърчаване на предприемачеството

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В PDF

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В PDF

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБСЪЖДАНЕ: насърчаване на предприемачеството

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В PDF

ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Окончателното преустановяване на риболовните дейности

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В PDF

  ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В PDF

Публикувани индикативни годишни работни програми за 2017 г

ИГПР за 2017 г. на Програмата за развитие на селските райони
ИГПР за 2017 г. на ОП Региони в растеж
ИГПР за 2017 г. на ОП Околна среда
ИГПР за 2017 г. на ОП Развитие на човешките ресурси
ИГПР за 2017 г. на ОП Иновации и конкурентоспособност