За нас

„РАВИДОН” е създадено през 2008 г., като дружество с ограничена отговорност с основен предмет на дейност – консултантски услуги. През 2010 г. дружеството е преобразувано в ЕООД. Екипът на „РАВИДОН” включва консултанти – експерти в различни области /икономика, финанси, социология, право, архитектура, строителство и др./, които работят за осъществяване на поставените цели посредством стриктно спазване на приетите стандарти за работа. Личните компетенции на всеки член на екипа се превръщат в практически ползи за всеки от нашите клиенти. Познаването на нормативната база, опитът и желанието за успех са в основата на добрата работа и ни дават сигурност при разработването и реализацията на проектите.